BijSjantal helpt kinderen zich beter, fijner en zekerder te voelen door middel van schrijf- en tekentherapie.

Mijn naam is Chantal Breukers, ik ben in 2009 gestart met als doel kinderen op een speelse manier te helpen om soepeler en vloeiender te schrijven en tekenen, waardoor zij zich beter, fijner en hierdoor zekerder te voelen.


Ik help instanties, zorgverleners, ouders en kinderen met de volgende diensten:

Het lesgeven op school, zowel klassikaal als individueel, het geven van workshops voor kinderen, ouders, leerkrachten, instanties en zorgverleners, het geven van gastlessen op scholen en instanties en het geven van persoonlijke coaching.


Over tekentherapie

Over tekentherapie: De meeste kinderen beginnen spontaan te tekenen als je vraagt of ze een tekening willen maken. Meestal vinden ze het leuk om te tekenen, zowel thuis als op school. Ook vinden kinderen het gezellig om samen met andere kinderen te tekenen. Ze verzinnen zelf een onderwerp of ze tekenen iets na. Vaak maken ze een tekening voor iemand bij een speciale gelegenheid. Wie herinnert zich niet de tekening voor moederdag of voor oma in het ziekenhuis? Bij bijzondere traumatische gebeurtenissen waar kinderen bij betrokken zijn geweest, weten volwassenen vaak niet wat ze kunnen doen om een kind te helpen. Het kan voor een kind een opluchting zijn als je dan voorstelt: “Misschien kun je er een tekening over maken?”. Tekeningen van kinderen uit een ramp- of oorlogsgebied zijn altijd indrukwekkend en ontroerend om te zien. In een dergelijke tekening vertelt het kind hoe vreselijk het is geweest en hoe bang het was. We hoeven dan niet meer te vragen: “En hoe voelde dat?”. Het kind brengt de scene direct in beeld en wij kijken dan even samen, we zijn dan als het ware getuige van dat vreselijke moment, van datgene wat het kind heeft meegemaakt.